LINSEIS

STA HP 3 (high pressure TG-DSC)

Model: STA HP3

Hãng sản xuất: LINSEIS

Xuất xứ: Germany

Thiết bị đo độ giản nở nhiệt theo phương ngang (Dilatometer) – DIL L75H

Model: DIL L75H

Hãng sản xuất: LINSEIS

Xuất xứ: Germany

Thiết bị phân tích nhiệt quét vi sai CHIP-DSC 1

Model: Chip-DSC 1

Hãng sản xuất: LINSEIS

Xuất xứ: Germany

Thiết bị phân tích nhiệt trọng trường 1000 độ C

Model: TGA PT1000

Hãng sản xuất: LINSEIS

Xuất xứ: Germany

Thiết bị phân tích nhiệt đồng thời 1600 độ C - STA PT1600

Model: STA PT 1600

Hãng sản xuất: LINSEIS

Xuất xứ: Germany

Thiết bị phân tích nhiệt cơ - TMA PT1600

Model: TMA PT1600

Hãng sản xuất: LINSEIS

Xuất xứ: Germany

Thiết bị đo độ khuếch tán nhiệt và độ dẫn nhiệt - LZT-Meter

Model: LZT Meter

Hãng sản xuất: LINSEIS

Xuất xứ: Germany

Thiết bị Transient Hot Bridge (THB) – THB

Model: THB

Hãng sản xuất: LINSEIS

Xuất xứ: Germany

Zalo
favebook