LINSEIS

Hãng đại diện

STA HP 3 (high pressure TG-DSC)/LINSEIS

Model: STA HP3

Hãng sản xuất: LINSEIS

Xuất xứ: Germany

Đọc thêm

Thiết bị phân tích nhiệt quét vi sai CHIP-DSC 1/LINSEIS

Model: Chip-DSC 1

Hãng sản xuất: LINSEIS

Xuất xứ: Germany

Đọc thêm

Thiết bị phân tích nhiệt trọng trường 1000 độ C/TGA PT1000/LINSEIS

Model: TGA PT1000

Hãng sản xuất: LINSEIS

Xuất xứ: Germany

Đọc thêm

Thiết bị phân tích nhiệt đồng thời 1600 độ C - STA PT1600/LINSEIS

Model: STA PT 1600

Hãng sản xuất: LINSEIS

Xuất xứ: Germany

Đọc thêm

Thiết bị phân tích nhiệt cơ - TMA PT1600

Model: TMA PT1600

Hãng sản xuất: LINSEIS

Xuất xứ: Germany

Đọc thêm

Thiết bị Transient Hot Bridge (THB) – THB/ LINSEIS

Model: THB

Hãng sản xuất: LINSEIS

Xuất xứ: Germany

Đọc thêm
Zalo
favebook