Hóa chất ngành In ấn, Nhuộm

Hóa chất ngành In ấn, Nhuộm

Showing 1–5 of 5 results

Chromic – CrO3

Model: Đang cập nhật

Hãng sản xuất: Đang cập nhật

Xuất xứ: Đang cập nhật

Oxit Crom – Cr2O3

Model: Đang cập nhật

Hãng sản xuất: Đang cập nhật

Xuất xứ: Đang cập nhật

Lithopone

Model: Đang cập nhật

Hãng sản xuất: Đang cập nhật

Xuất xứ: Đang cập nhật

Titanium dioxide anatase KA100 – TiO2

Model: Đang cập nhật

Hãng sản xuất: Đang cập nhật

Xuất xứ: Đang cập nhật

Boric Acid

Model: Đang cập nhật

Hãng sản xuất: Đang cập nhật

Xuất xứ: Đang cập nhật

Zalo
favebook