Kính hiển vi nguyên tử lực cho mẫu nhỏ

Kính hiển vi nguyên tử lực cho mẫu nhỏ

Showing 1–4 of 4 results

Kính hiển vi nguyên tử lực NX7 / PARK SYSTEMS

Model: NX7

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm

Kính hiển vi nguyên tử lực NX10 / PARK SYSTEMS

Model: NX10

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm

Kính hiển vi nguyên tử lực NX12 / PARK SYSTEMS

Model: NX12

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm

Kính hiển vi nguyên tử lực FX40 / PARK SYSTEMS

Model: FX40

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm
Zalo
favebook