Thiết bị đo các hệ số vật lý (Hiệu ứng Hall, Hệ số Seebeck, Điện trở)

Thiết bị đo các hệ số vật lý (Hiệu ứng Hall, Hệ số Seebeck, Điện trở)
• Có thể đo hoặc xác định điện trở suất, hệ số Seebeck, giá trị ZT và hệ số Hall • Và cung cấp cho bạn thông tin về quá trình chuyển đổi nhiệt thải thành năng lượng điện và chất lượng của vật liệu nhiệt điện.

Showing 1–3 of 3 results

Zalo
favebook