BIOLOGIC

Large volume analytical cells

Model: Large volume analytical cells

Hãng sản xuất: BIOLOGIC

Xuất xứ: France

Electrode rotators

Model: BluRev

Hãng sản xuất: BIOLOGIC

Xuất xứ: France

Small volume analytical cells

Model: analytical cells

Hãng sản xuất: BIOLOGIC

Xuất xứ: France

Thiết bị kiểm tra pin -(battery tester) - MPG series

Model: MPG-2

Hãng sản xuất: BIOLOGIC

Xuất xứ: France

Máy đo điện hóa đa năng nhiều kênh (16 kênh) - VMP3

Model: VMP3

Hãng sản xuất: BIOLOGIC

Xuất xứ: France

Máy đo điện hóa đa năng (5 kênh) - VSP

Model: VSP

Hãng sản xuất: BIOLOGIC

Xuất xứ: France

Máy đo điện hóa đa năng (2 kênh) - SP150e

Model: SP-150

Hãng sản xuất: BIOLOGIC

Xuất xứ: France

Máy đo điện hóa đa năng (1 kênh) – SP-50

Model: SP-50

Hãng sản xuất: BIOLOGIC

Xuất xứ: France

Zalo
favebook