Hóa chất ngành Sơn, Keo dính

Hóa chất ngành Sơn, Keo dính

Showing 1–8 of 17 results

Fast Blue BGS - Lam BGS

Model: Fast Blue BGS - Lam BGS

Hãng sản xuất: SICHUAN NITROCELL

Xuất xứ: Trung Quốc

Oxit sắt xanh LU 0101

Model: LU 0101

Hãng sản xuất: SANHUAN PIGMENT

Xuất xứ: Trung Quốc

Oxit sắt vàng G313

Model: G313

Hãng sản xuất: SANHUAN PIGMENT

Xuất xứ: Trung Quốc

Oxit sắt đen D722

Model: D722

Hãng sản xuất: SANHUAN PIGMENT

Xuất xứ: Trung Quốc

Oxit sắt đỏ Y101

Model: Y101

Hãng sản xuất: SICHUAN NITROCELL

Xuất xứ: Trung Quốc

Oxit sắt đỏ H101

Model: H101

Hãng sản xuất: SICHUAN NITROCELL

Xuất xứ: Trung Quốc

Vàng thư 1725 – Lead Chromate 1725

Model: Lead Chromate 1725

Hãng sản xuất: SICHUAN NITROCELL

Xuất xứ: Trung Quốc

Vàng chanh 1706 – Zinc Chromate 1706

Model: Zinc Chromate 1706

Hãng sản xuất: SICHUAN NITROCELL

Xuất xứ: Trung Quốc

Zalo
favebook