Lắng đọng hơi hóa học (CVD)

Lắng đọng hơi hóa học (CVD)
Lắng đọng hơi hóa học (CVD)

Showing 1–8 of 13 results

Hệ thống CVD_1/DADA KOREA

Model: CVD_1

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm

Hệ thống CVD_2/DADA KOREA

Model: CVD_2

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm

Hệ thống CVD_3/ DADA KOREA

Model: CVD_3

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm

Hệ thống CVD_4/DADA KOREA

Model: CVD_4

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm
Zalo
favebook