Lắng đọng hơi hóa học (CVD)

Lắng đọng hơi hóa học (CVD)
Lắng đọng hơi hóa học (CVD)

Showing 1–8 of 13 results

Hệ thống tạo màng mỏng bằng phương pháp lắng đọng hơi hoá học DTC506-1200/DADA KOREA

Model: DTC506-1200

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống tạo màng mỏng bằng phương pháp lắng đọng hơi hoá học DTC601-1200/ADA KOREA

Model: DTC601-1200

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống tạo màng mỏng bằng phương pháp lắng đọng hơi hoá học DTC502-1200/DADA KOREA

Model: DTC502-1200

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống tạo màng mỏng bằng phương pháp lắng đọng hơi hoá học DTC901-1200/DADA KOREA

Model: DTC901-1200

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống CVD_1/DADA KOREA

Model: CVD_1

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống CVD_2/DADA KOREA

Model: CVD_2

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống CVD_3/ DADA KOREA

Model: CVD_3

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống CVD_4/DADA KOREA

Model: CVD_4

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Zalo
favebook