Lắng đọng hơi hóa học (CVD)

Lắng đọng hơi hóa học (CVD)
Lắng đọng hơi hóa học (CVD)

Showing 1–8 of 13 results

Hệ thống tạo màng mỏng bằng phương pháp lắng đọng hơi hoá học DTC506-1200

Model: DTC506-1200

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống tạo màng mỏng bằng phương pháp lắng đọng hơi hoá học DTC601-1200

Model: DTC601-1200

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống tạo màng mỏng bằng phương pháp lắng đọng hơi hoá học DTC502-1200

Model: DTC502-1200

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống tạo màng mỏng bằng phương pháp lắng đọng hơi hoá học DTC901-1200

Model: DTC901-1200

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống CVD_1

Model: CVD_1

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống CVD_2

Model: CVD_2

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống CVD_3

Model: CVD_3

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống CVD_4

Model: CVD_4

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Zalo
favebook