Kiểm tra Vật liệu

Showing 1–8 of 98 results

D6 PHASER/BRUKER AXS

Model: D6 PHASDER

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Malaysia/ Đức

Thiết bị đo độ cứng cầm tay kiểu tương tự

Model: HP Analog Durometer

Hãng sản xuất: Bareiss

Xuất xứ: Đức

JSM-IT710HR Scanning Electron Microscope

Model: JSM-IT710HR

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Japan

Kính hiển vi điện tử quét (SEM) - JSM-IT210 - JEOL

Model: JSM-IT210

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Japan

Kính hiển vi nguyên tử lực NX7 / PARK SYSTEMS

Model: NX7

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Hàn Quốc

Máy đo thế ZETA - ZetaCompact/CAD INSTRUMENTS

Model: ZetaCompact

Hãng sản xuất: CAD INSTRUMENTS

Xuất xứ: France

Máy đo thế ZETA - ZetaCAD/CAD INSTRUMENTS

Model: ZetaCAD

Hãng sản xuất: CAD INSTRUMENTS

Xuất xứ: France

Tủ thao tác xử lý mẫu môi trường cách ly (Glovebox) - LABstar Pro/MBRAUN

Model: LABstar Pro

Hãng sản xuất: MBRAUN

Xuất xứ: Germany

Zalo
favebook