Công nghệ Sinh học

Showing 1–8 of 53 results

JSM-IT710HR Scanning Electron Microscope

Model: JSM-IT710HR

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Japan

Kính hiển vi điện tử quét (SEM) - JSM-IT210 - JEOL

Model: JSM-IT210

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Japan

Máy đo thế ZETA - ZetaCompact/CAD INSTRUMENTS

Model: ZetaCompact

Hãng sản xuất: CAD INSTRUMENTS

Xuất xứ: France

Máy cộng hưởng từ để bàn (Benchtop NMR)/Fourie 80/BRUKER BIOSPIN

Model: Fourier 80

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Đức

Tủ thao tác xử lý mẫu môi trường cách ly (Glovebox) - LABstar Pro/MBRAUN

Model: LABstar Pro

Hãng sản xuất: MBRAUN

Xuất xứ: Germany

S2 PICOFOX 200/BRUKER NANO

Model: S2 PICOFOX 200

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

Kính hiển vi điện tử quét để bàn (SEM) - JCM-7000/ JEOL

Model: JCM-7000

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Japan

M4 TORNADO PLUS / BRUKER NANO

Model: M4 TORNADO PLUS

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

Zalo
favebook