Bốc bay bằng xung Laser (PLD)

Bốc bay bằng xung Laser (PLD)

Showing 1–8 of 12 results

Hệ thống Bốc bay bằng xung Laser DPL 1000

Model: DPL 1000

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống Bốc bay bằng xung Laser DPL 1100

Model: DPL 1100

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống Bốc bay bằng xung Laser DPL 1200

Model: DPL 1200

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống Bốc bay bằng xung Laser DPL 1300

Model: DPL 1300

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống Bốc bay bằng xung Laser DPL 1400

Model: DPL 1400

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống Bốc bay bằng xung Laser DPL 1500

Model: DPL 1500

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống Bốc bay bằng xung Laser DPL 2000

Model: DPL 2000

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống Bốc bay bằng xung Laser DPL 2100

Model: DPL 2100

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Zalo
favebook