Xi măng

Showing 1–8 of 41 results

Máy đo thế ZETA - ZetaCAD

Model: ZetaCAD

Hãng sản xuất: CAD INSTRUMENTS

Xuất xứ: France

Thiết bị đo độ giản nở nhiệt theo phương ngang (Dilatometer) – DIL L75H

Model: DIL L75H

Hãng sản xuất: LINSEIS

Xuất xứ: Germany

Thiết bi nấu chảy mẫu tự động 2 vị trí

Model: XRFUSE 2

Hãng sản xuất: XRF SCIENTIFIC

Xuất xứ: Australia

S1 TITAN 800

Model: S1 TITAN 800

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Mỹ

D2 PHASER

Model: D2 PHASER

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Malaysia/ Đức

Thiết bị phân tích nhiệt quét vi sai CHIP-DSC 1

Model: Chip-DSC 1

Hãng sản xuất: LINSEIS

Xuất xứ: Germany

Thiết bi nấu chảy mẫu tự động 6 vị trí

Model: XRFUSE 6

Hãng sản xuất: XRF SCIENTIFIC

Xuất xứ: Australia

D8 ADVANCE ECO

Model: D8 ADVANCE ECO

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Đức

Zalo
favebook