Quang phổ huỳnh quang tia X (XRF)

Quang phổ huỳnh quang tia X (XRF)
Quang phổ huỳnh quang tia X (XRF)

Showing 1–5 of 5 results

S2 PUMA

Model: S2 PUMA

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Malaysia/ Đức

S6 JAGUAR

Model: S6 JAGUAR

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Đức

S8 TIGER

Model: S8 TIGER

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Đức

S8 LION

Model: S8 LION

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Đức

S2 POLAR

Model: S2 POLAR

Hãng sản xuất: Đang cập nhật

Xuất xứ: Malaysia/ Đức

Zalo
favebook