Quang phổ huỳnh quang tia X (XRF)

Quang phổ huỳnh quang tia X (XRF)
Quang phổ huỳnh quang tia X (XRF)

Showing 1–8 of 8 results

Hệ thống quang phổ XRF tán xạ năng lượng

Model: S2 PUMA

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Malaysia

Đọc thêm

Hệ thống quang phổ XRF tán xạ năng lượng hiệu năng cao

Model: S2 PUMA XY Autochanger

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Malaysia

Đọc thêm

Hệ thống quang phổ XRF tán xạ năng lượng cho phân tích ROHS

Model: S2 PUMA

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Malaysia

Đọc thêm

Hệ thống quang phổ XRF chuyên dụng cho phân tích xăng dầu

Model: S2 POLAR

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Malaysia

Đọc thêm

Hệ thống quang phổ XRF tán xạ bước sóng để bàn

Model: S6 JAGUAR

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Malaysia

Đọc thêm

Hệ thống quang phổ XRF tán xạ bước sóng đa năng

Model: S8 TIGER

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Đức

Đọc thêm

Hệ thống quang phổ XRF tán xạ bước sóng cao cấp

Model: S8 LION

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Đức

Đọc thêm
Zalo
favebook