Hóa chất làm Cồn, Đèn cầy

Hóa chất làm Cồn, Đèn cầy

Showing 1–4 of 4 results

Nitrocellulose – NC/SICHUAN NITROCELL

Model: Nitrocellulose – NC

Hãng sản xuất: SICHUAN NITROCELL

Xuất xứ: Trung Quốc

Đọc thêm

Acid Stearic/Emery Oleochemicals

Model: Acid Stearic

Hãng sản xuất: Emery Oleochemicals

Xuất xứ: Indonesia

Đọc thêm

Paraffin Wax – Sáp parraffin/Fushun Petrochemical Company

Model: Paraffin Wax

Hãng sản xuất: Fushun Petrochemical Company

Xuất xứ: Trung Quốc

Đọc thêm

NaOH - Sodium hydroxide/ASC Group

Model: NaOH

Hãng sản xuất: ASC Group

Xuất xứ: Trung Quốc

Đọc thêm
Zalo
favebook