Cộng hưởng từ hạt nhân biến đổi Fourier (FT-NMR)

Cộng hưởng từ hạt nhân biến đổi Fourier (FT-NMR)

Showing 1–1 of 1 results

Máy cộng hưởng từ để bàn (Benchtop NMR)/Fourie 80/BRUKER BIOSPIN

Model: Fourier 80

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Đức

Đọc thêm
Zalo
favebook