Quang phổ huỳnh quang tia X cầm tay (HH-XRF)

Quang phổ huỳnh quang tia X cầm tay (HH-XRF)

Showing 1–5 of 5 results

Thiết bị quang phổ XRF cầm tay phân tích khoáng sản

Model: S1 TITAN 800

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Malaysia

Đọc thêm

Thiết bị quang phổ XRF cầm tay phân tích thành phần kim loại

Model: S1 TITAN 500

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Malaysia

Đọc thêm

Thiết bị quang phổ XRF cầm tay đa dụng

Model: S1 TITAN 500S

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Malaysia

Đọc thêm

Quang phổ XRF cầm tay phân tích chuyên sâu

Model: TRACER 5

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Malaysia

Đọc thêm

Quang phổ XRF để bàn

Model: CTX 800

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Malaysia

Đọc thêm
Zalo
favebook