Quang phổ huỳnh quang tia X cầm tay (HH-XRF)

Quang phổ huỳnh quang tia X cầm tay (HH-XRF)

Showing 1–6 of 6 results

S1 TITAN 800

Model: S1 TITAN 800

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Mỹ

S1 TITAN 500S

Model: S1 TITAN 500

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Mỹ

S1 TITAN 500

Model: S1 TITAN 500

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Mỹ

CTX 800

Model: CTX 800

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Mỹ

CTX 500S

Model: CTX 500S

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Mỹ

CTX 500

Model: CTX 500

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Mỹ

Zalo
favebook