PARK SYSTEMS

Kính hiển vi nguyên tử lực chân không cao NX-Hivac

Model: NX-Hivac

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Hàn Quốc

Kính hiển vi nguyên tử lực XE15

Model: XE15

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Hàn Quốc

Kính hiển vi nguyên tử lực XE7

Model: XE7

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Hàn Quốc

Kính hiển vi lực nguyên tử (AFM) - NX10

Model: NX10

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Korea

Kính hiển vi nguyên tử lực NX20

Model: NX20

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Hàn Quốc

Kính hiển vi nguyên tử lực NX10

Model: NX10

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Hàn Quốc

Kính hiển vi lực nguyên tử (AFM) - XE7

Model: XE7

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Korea

Kính hiển vi nguyên tử lực NX20 300mm

Model: NX20 300mm

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Hàn Quốc

Zalo
favebook