PARK SYSTEMS

Kính hiển vi nguyên tử lực chân không cao NX-Hivac / PARK SYSTEMS

Model: NX-Hivac

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Hàn Quốc

Kính hiển vi nguyên tử lực XE15 / PARK SYSTEMS

Model: XE15

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Hàn Quốc

Kính hiển vi nguyên tử lực NX7 / PARK SYSTEMS

Model: NX7

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Hàn Quốc

Kính hiển vi lực nguyên tử (AFM) - NX10/PARK SYSTEMS

Model: NX10

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Korea

Kính hiển vi nguyên tử lực NX20 / PARK SYSTEMS

Model: NX20

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Hàn Quốc

Kính hiển vi nguyên tử lực NX10 / PARK SYSTEMS

Model: NX10

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Hàn Quốc

Kính hiển vi lực nguyên tử (AFM) - XE7/PARK SYSTEMS

Model: XE7

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Korea

Kính hiển vi nguyên tử lực NX20 300mm / PARK SYSTEMS

Model: NX20 300mm

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Hàn Quốc

Zalo
favebook