Chất trợ chảy

Chất trợ chảy

Showing 1–7 of 7 results

12:22 – Lithium Tetraborate 35.3% / Lithium Metaborate 64.7%/1003200/XRF SCIENTIFIC

Model: 1003200

Hãng sản xuất: XRF SCIENTIFIC

Xuất xứ: Australia

Đọc thêm

50:50 – Lithium Tetraborate / Lithium Metaborate/1007300/XRF SCIENTIFIC

Model: 1007300

Hãng sản xuất: XRF SCIENTIFIC

Xuất xứ: Australia

Đọc thêm

66:34 – Lithium Tetraborate 66% / Lithium Metaborate 34%/1013800/XRF SCIENTIFIC

Model: 1013800

Hãng sản xuất: XRF SCIENTIFIC

Xuất xứ: Australia

Đọc thêm

Lithium Tetraborate 100%/1020100/XRF SCIENTIFIC

Model: 1020100

Hãng sản xuất: XRF SCIENTIFIC

Xuất xứ: Australia

Đọc thêm

Lithium Metaborate 100%/1017800/XRF SCIENTIFIC

Model: 1017800

Hãng sản xuất: XRF SCIENTIFIC

Xuất xứ: Australia

Đọc thêm

Pre Weighed Flux/XRF SCIENTIFIC

Model: Pre Weighed Flux

Hãng sản xuất: XRF SCIENTIFIC

Xuất xứ: Australia

Đọc thêm

Ammonium Iodide Tablet/XRF SCIENTIFIC

Model: Ammonium Iodide Tablet

Hãng sản xuất: XRF SCIENTIFIC

Xuất xứ: Australia

Đọc thêm
Zalo
favebook