Triển Lãm - Hội Thảo

Triển Lãm - Hội Thảo

HỘI THẢO "ĐIỀU CHỈNH CÁC QUY TRÌNH VÀ CHẾ PHẨM PEROVSKITE CHO CÁC ỨNG DỤNG QUANG ĐIỆN TỬ"

HỘI THẢO "ĐIỀU CHỈNH CÁC QUY TRÌNH VÀ CHẾ PHẨM PEROVSKITE CHO CÁC ỨNG DỤNG QUANG ĐIỆN TỬ"

Ngày đăng: 21/03/2024 10:10 AM

Hội thảo trực tuyến chủ đề "Đánh giá các dự án thăm dò và khai thác khoáng sản sử dụng phương pháp phân tích Micro-XRF"

Hội thảo trực tuyến chủ đề "Đánh giá các dự án thăm dò và khai thác khoáng sản sử dụng phương pháp phân tích Micro-XRF"

Ngày đăng: 24/11/2023 04:34 PM

mt Hội thảo trực tuyến chủ đề "Đánh giá các dự án thăm dò và khai thác khoáng sản sử dụng phương pháp phân tích Micro-XRF"

Giới thiệu công nghệ Cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) và những ứng dụng trong nghiên cứu chuyển hóa (NMR-Based Metabolomics)

Giới thiệu công nghệ Cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) và những ứng dụng trong nghiên cứu chuyển hóa (NMR-Based Metabolomics)

Ngày đăng: 20/11/2023 01:46 PM

Hội thảo: “Giới thiệu công nghệ Cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) và những ứng dụng trong nghiên cứu chuyển hóa (NMR-Based Metabolomics)” do Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư T&N phối hợp cùng Hãng Bruker Biospin tổ chức.

GiỚI THIỆU CÔNG NGHỆ CỦA BRUKER CHO ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT PIN

GiỚI THIỆU CÔNG NGHỆ CỦA BRUKER CHO ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT PIN

Ngày đăng: 09/09/2023 09:52 AM

Ứng dụng Thiết bị phân tích XRF cầm tay trong di sản văn hoá

Ứng dụng Thiết bị phân tích XRF cầm tay trong di sản văn hoá

Ngày đăng: 05/09/2023 03:21 PM

Buổi giới thiệu trực tiếp chế độ đo EFM và KPFM của kính hiển vi lực nguyên tử

Buổi giới thiệu trực tiếp chế độ đo EFM và KPFM của kính hiển vi lực nguyên tử

Ngày đăng: 28/08/2023 04:20 PM

Kính hiển vi lực thăm dò tĩnh điện và Kelvin (EFM và KPFM) đã trở thành công cụ chính để mô tả đặc tính của hiện tượng điện ở quy mô nanomet, với nhiều ứng dụng cho sắt điện, quang điện và các thiết bị năng lượng. Trong hội thảo này, chúng ta sẽ khám phá các đặc điểm của các chế độ khác nhau như EFM, AM-KPFM và Sideband KPFM.

Hội thảo giới thiệu thiết bị Micro XRF - M4 Tornado - Bruker  ( Ngày 2/08/2023)

Hội thảo giới thiệu thiết bị Micro XRF - M4 Tornado - Bruker ( Ngày 2/08/2023)

Ngày đăng: 24/07/2023 11:17 AM

Công ty T&N tham dự triển lãm thiết bị tại sự kiện "ANALYTICA VIETNAM 2023"

Công ty T&N tham dự triển lãm thiết bị tại sự kiện "ANALYTICA VIETNAM 2023"

Ngày đăng: 10/04/2023 01:55 PM

Chương trình Triễn lãm -  hội thảo trực tuyến "2021 NanoScientific Symposium ASIA"

Chương trình Triễn lãm - hội thảo trực tuyến "2021 NanoScientific Symposium ASIA"

Ngày đăng: 25/10/2021 09:25 PM

WEBINAR BIOLOGIC: From setup to EIS: How to obtain consistently good results

WEBINAR BIOLOGIC: From setup to EIS: How to obtain consistently good results

Ngày đăng: 15/10/2021 09:32 PM

WEBINAR - Biologic: How to obtain the best possible measurements from my potentiostat/galvanostat.
Zalo
favebook