BRUKER BIOSPIN

Máy cộng hưởng từ để bàn (Benchtop NMR)/Fourie 80/BRUKER BIOSPIN

Model: Fourier 80

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Đức

Hệ thống Cộng hưởng từ hạt nhân độ phân giải cao tần số 400 MHz/AVANCE NEO 400 MHz/BRUKER BIOSPIN

Model: AVANCE NEO 400 MHz

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Thụy Sỹ

Hệ thống Cộng hưởng từ hạt nhân độ phân giải cao tần số 500 MHz/AVANCE NEO 500 MHz/BRUKER BIOSPIN

Model: AVANCE NEO 500 MHz

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Thụy Sỹ

Hệ thống Cộng hưởng từ hạt nhân độ phân giải cao tần số 600 MHz/AVANCE NEO 600 MHz/BRUKER BIOSPIN

Model: AVANCE NEO 600 MHz

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Thụy Sỹ

Bench-top EPR Spectrometer/ESR5000/BRUKER BIOSPIN

Model: ESR5000

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Đức

HỆ THỐNG CHỤP IN VIVO MICRO CT CHO ĐỘNG VẬT SỐNG NHỎ (CHUỘT)/SKYSCAN 1278/BRUKER BIOSPIN

Model: SKYSCAN 1278

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Bỉ

Zalo
favebook