BRUKER BIOSPIN

Hệ thống Cộng hưởng từ hạt nhân độ phân giải cao tần số 600 MHz

Model: AVANCE NEO 600 MHz

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Thụy Sỹ

Hệ thống Cộng hưởng từ hạt nhân độ phân giải cao tần số 500 MHz

Model: AVANCE NEO 500 MHz

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Thụy Sỹ

Hệ thống Cộng hưởng từ hạt nhân độ phân giải cao tần số 400 MHz

Model: AVANCE NEO 400 MHz

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Thụy Sỹ

Máy cộng hưởng từ để bàn (Benchtop NMR)

Model: Fourier 80

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Đức

EPR Spectroscopy

Model: EMXplus

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Đức

Bench-top EPR Spectrometer

Model: ESR5000

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Đức

HỆ THỐNG CHỤP IN VIVO MICRO CT CHO ĐỘNG VẬT SỐNG NHỎ (CHUỘT)

Model: SKYSCAN 1278

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Bỉ

HỆ THỐNG CHỤP IN VIVO MICRO CT CHO ĐỘNG VẬT SỐNG NHỎ TỐC ĐỘ CAO

Model: SKYSCAN 1276

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Bỉ

Zalo
favebook