BRUKER BIOSPIN

Hệ thống Cộng hưởng từ hạt nhân độ phân giải cao tần số 600 MHz

Model: AVANCE NEO 600 MHz

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Thụy Sỹ

Hệ thống Cộng hưởng từ hạt nhân độ phân giải cao tần số 500 MHz

Model: AVANCE NEO 500 MHz

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Thụy Sỹ

Hệ thống Cộng hưởng từ hạt nhân độ phân giải cao tần số 400 MHz

Model: AVANCE NEO 400 MHz

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Thụy Sỹ

Máy cộng hưởng từ để bàn (Benchtop NMR)

Model: Fourier 80

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Đức

EPR Spectroscopy

Model: EMXplus

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Đức

Bench-top EPR Spectrometer

Model: ESR5000

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Đức

Hệ thống chụp In Vivo micro CT cho động vật sống nhỏ (chuột)

Model: SKYSCAN 1278

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Đức

Hệ thống chụp In Vivo micro CT cho động vật sống nhỏ tốc độ cao

Model: SKYSCAN 1276

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Belgium

Zalo
favebook