Chế tạo Pin

Showing 1–8 of 17 results

Large volume analytical cells/BIOLOGIC

Model: Large volume analytical cells

Hãng sản xuất: BIOLOGIC

Xuất xứ: France

Electrode rotators/BIOLOGIC

Model: BluRev

Hãng sản xuất: BIOLOGIC

Xuất xứ: France

Small volume analytical cells/BIOLOGIC

Model: analytical cells

Hãng sản xuất: BIOLOGIC

Xuất xứ: France

Thiết bị kiểm tra pin -(battery tester) - MPG series/BIOLOGIC

Model: MPG-2

Hãng sản xuất: BIOLOGIC

Xuất xứ: France

Máy đo điện hóa đa năng nhiều kênh (16 kênh) - VMP3/BIOLOGIC

Model: VMP3

Hãng sản xuất: BIOLOGIC

Xuất xứ: France

Máy đo điện hóa đa năng (5 kênh) - VSP/BIOLOGIC

Model: VSP

Hãng sản xuất: BIOLOGIC

Xuất xứ: France

Máy đo điện hóa đa năng (2 kênh) - SP150e/BIOLOGIC

Model: SP-150

Hãng sản xuất: BIOLOGIC

Xuất xứ: France

Tủ thao tác xử lý mẫu môi trường cách ly (Glovebox) - LABstar/MBRAUN

Model: LABstar

Hãng sản xuất: MBRAUN

Xuất xứ: Germany

Zalo
favebook