Môi trường

Showing 1–8 of 22 results

Thiết bị đo bề dầy lớp mạ M1 MISTRAL / BRUKER NANO

Model: M1 MISTRAL

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

Thiết bi nấu chảy mẫu tự động 2 vị trí /XRFUSE 2/XRF SCIENTIFIC

Model: XRFUSE 2

Hãng sản xuất: XRF SCIENTIFIC

Xuất xứ: Australia

S1 TITAN 800/BRUKER NANO

Model: S1 TITAN 800

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Mỹ

Thiết bi nấu chảy mẫu tự động 6 vị trí /XRFUSE 6/XRF SCIENTIFIC

Model: XRFUSE 6

Hãng sản xuất: XRF SCIENTIFIC

Xuất xứ: Australia

Máy quang phổ Hồng ngoại FT-IR 6600/JASCO

Model: 6600

Hãng sản xuất: JASCO

Xuất xứ: Nhật Bản

Kính hiển vi điện tử quét (SEM) (dùng cho mẫu lớn) - JSM-IT510 - JEOL

Model: JSM-IT510

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Japan

Thiết bi nấu chảy mẫu tự động 1 vị trí /XRFUSE 1

Model: XRFUSE 1

Hãng sản xuất: Đang cập nhật

Xuất xứ: Australia

S2 PUMA/ BRUKER AXS

Model: S2 PUMA

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Malaysia/ Đức

Zalo
favebook