BRUKER NANO

Thiết bị đo tuổi vàng

Model: M1 MISTRAL

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

S2 PICOFOX 200

Model: S2 PICOFOX 200

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

Thiết bị đo bề dầy lớp mạ

Model: M1 MISTRAL

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

S1 TITAN 800

Model: S1 TITAN 800

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Mỹ

M4 TORNADO PLUS

Model: M4 TORNADO PLUS

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

S1 TITAN 500S

Model: S1 TITAN 500

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Mỹ

S1 TITAN 500

Model: S1 TITAN 500

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Mỹ

CTX 800

Model: CTX 800

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Mỹ

Zalo
favebook