BRUKER NANO

Hãng đại diện

Kính hiển vi huỳnh quang tia X

Model: M4 TORNADO

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

Đọc thêm

Hệ thống quang phổ T-XRF phân tích môi trường di động

Model: S2 PICOFOX 200

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

Đọc thêm

Thiết bị quang phổ XRF cầm tay phân tích khoáng sản

Model: S1 TITAN 800

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Malaysia

Đọc thêm

Kính hiển vi huỳnh quang tia X độ phân giải cao

Model: M4 TORNADO PLUS

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

Đọc thêm

Hệ thống quang phổ T-XRF phân tích môi trường di động hiệu năng cao

Model: S2 PICOFOX 400

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

Đọc thêm

Thiết bị quang phổ XRF cầm tay phân tích thành phần kim loại

Model: S1 TITAN 500

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Malaysia

Đọc thêm

Hệ thống quang phổ T-XRF phân tích môi trường năng suất cao

Model: S4 T-STAR 200

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

Đọc thêm

Thiết bị quang phổ XRF cầm tay đa dụng

Model: S1 TITAN 500S

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Malaysia

Đọc thêm
Zalo
favebook