Quang phổ nhiễu xạ tia X đơn tinh thể (SC-XRD)

Quang phổ nhiễu xạ tia X đơn tinh thể (SC-XRD)

Showing 1–3 of 3 results

D8 QUEST/BRUKER AXS

Model: D8 QUEST

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Đức

D8 QUEST ECO/BRUKER AXS

Model: D8 QUEST ECO

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Đức

D8 VENTURE/BRUKER AXS

Model: D8 VENTURE

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Đức

Zalo
favebook