Bộ tinh sạch khí - Gas Purifiers

Bộ tinh sạch khí - Gas Purifiers
Mục đích của hệ thống lọc khí MBRAUN, cùng với Tủ Glovebox là cho phép và duy trì môi trường khí trơ tinh khiết bên trong môi trường kín. Chúng tôi đề xuất một loạt các hệ thống lọc khí để loại bỏ O2 và H2O, nhưng không chỉ môi trường khí trơ là quan trọng, mà cả môi trường không khí sạch cũng quan trọng như vậy. Chúng tôi có thể loại bỏ hơi dung môi, bụi và các hạt nguy hiểm, tức là cho Sản xuất Phụ gia (In 3D, LMD).
Zalo
favebook