Thiết bị Phân tích nhiệt (Thermal Analysis)

Thiết bị Phân tích nhiệt (Thermal Analysis)
Các thiết bị khoa học của LINSEIS được dựa trên hơn 50 năm kinh nghiệm trong việc phát triển các thiết bị thí nghiệm cho nghiên cứu vật liệu. Công nghệ của chúng tôi cho phép đo các thông số từ phân tích nhiệt cổ điển, ví dụ: phép đo sự thay đổi trọng lượng và sự giãn nở tuyến tính và xác định độ dẫn nhiệt của vật liệu. Những phát triển mới nhất của chúng tôi giải quyết các yêu cầu của ngành công nghiệp điện tử và công nghệ màng mỏng. Khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng cần thiết để sử dụng trong các thành phần công nghệ cao, các kỹ thuật đo lường của chúng tôi đi vào phạm vi micromet. Thiết bị đo nhiệt điện xác định các thông số thí nghiệm để sử dụng nhiệt thải của các thành phần hiệu quả hơn.
Zalo
favebook