Lắng đọng lớp nguyên tử (ALD)

Lắng đọng lớp nguyên tử (ALD)
Lắng đọng lớp nguyên tử (ALD)

Showing 1–5 of 5 results

Hệ thống lắng đọng lớp nguyên tử_1

Model: ALD_1

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống lắng đọng lớp nguyên tử_2

Model: ALD_2

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống lắng đọng lớp nguyên tử_3

Model: ALD_3

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống lắng đọng lớp nguyên tử_4

Model: ALD_4

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống lắng đọng lớp nguyên tử_5

Model: ALD_5

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Zalo
favebook