Lắng đọng lớp nguyên tử (ALD)

Lắng đọng lớp nguyên tử (ALD)
Lắng đọng lớp nguyên tử (ALD)

Showing 1–5 of 5 results

Hệ thống lắng đọng lớp nguyên tử_2/ALD_2/DADA KOREA

Model: ALD_2

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm

Hệ thống lắng đọng lớp nguyên tử_1/ ALD_1/DADA KOREA

Model: ALD_1

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm

Hệ thống lắng đọng lớp nguyên tử_3/ALD_3/DADA KOREA

Model: ALD_3

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm

Hệ thống lắng đọng lớp nguyên tử_4/ALD_4/DADA KOREA

Model: ALD_4

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm

Hệ thống lắng đọng lớp nguyên tử_5/ ALD_5/DADA KOREA

Model: ALD_5

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm
Zalo
favebook