Quang phổ UV-VIS

Quang phổ UV-VIS

Showing 1–5 of 5 results

Quang phổ UV-VIS 2 chùm tia, 1 bộ đơn sắc V750/JASCO

Model: V750

Hãng sản xuất: JASCO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đọc thêm

Quang phổ UV-VIS 2 chùm tia, bộ đơn sắc kép V760/ JASCO

Model: V 760

Hãng sản xuất: JASCO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đọc thêm

Quang phổ UV-VIS-NIR 2 chùm tia, 1 bộ đơn sắc V770/JASCO

Model: V 770

Hãng sản xuất: JASCO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đọc thêm

Quang phổ UV-VIS 2 chùm tia V730/ LINSEIS

Model: V 730

Hãng sản xuất: JASCO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đọc thêm
Zalo
favebook