MBRAUN

Tủ thao tác xử lý mẫu môi trường cách ly (Glovebox) - LABstar

Model: LABstar

Hãng sản xuất: MBRAUN

Xuất xứ: Germany

Tủ thao tác xử lý mẫu môi trường cách ly (Glovebox) – UNIlab PLUS

Model: UNIlab PLUS

Hãng sản xuất: MBRAUN

Xuất xứ: Germany

Tủ thao tác xử lý mẫu môi trường cách ly (Glovebox) bằng Acrylic – MB-ACRYL

Model: MB-ACRYL

Hãng sản xuất: MBRAUN

Xuất xứ: Germany

Hệ thống làm sạch dung môi - Solvent Purifiers – SPS Compact

Model: SPS Compact

Hãng sản xuất: MBRAUN

Xuất xứ: Germany

Hệ thống làm sạch dung môi - Solvent Purifiers – SPS 5

Model: MB-SPS 5

Hãng sản xuất: MBRAUN

Xuất xứ: Germany

Hệ thống làm sạch dung môi - Solvent Purifiers – SPS 7

Model: MB-SPS 7

Hãng sản xuất: MBRAUN

Xuất xứ: Germany

Zalo
favebook