MBRAUN

Tủ thao tác xử lý mẫu môi trường cách ly (Glovebox) - LABstar Pro/MBRAUN

Model: LABstar Pro

Hãng sản xuất: MBRAUN

Xuất xứ: Germany

Tủ thao tác xử lý mẫu môi trường cách ly (Glovebox) – UNIlab PLUS/MBRAUN

Model: UNIlab PLUS

Hãng sản xuất: MBRAUN

Xuất xứ: Germany

Hệ thống làm sạch dung môi - Solvent Purifiers – SPS Compact/MBRAUN

Model: SPS Compact

Hãng sản xuất: MBRAUN

Xuất xứ: Germany

Hệ thống làm sạch dung môi - Solvent Purifiers – SPS 5/MB-SPS 5/MBRAUN

Model: MB-SPS 5

Hãng sản xuất: MBRAUN

Xuất xứ: Germany

Hệ thống làm sạch dung môi - Solvent Purifiers – SPS 7/MB-SPS 7/MBRAUN

Model: MB-SPS 7

Hãng sản xuất: MBRAUN

Xuất xứ: Germany

Zalo
favebook