Máy phá mẫu XRF, ICP bằng điện

Máy phá mẫu XRF, ICP bằng điện

Showing 1–3 of 3 results

Thiết bi nấu chảy mẫu tự động 2 vị trí

Model: XRFUSE 2

Hãng sản xuất: XRF SCIENTIFIC

Xuất xứ: Australia

Thiết bi nấu chảy mẫu tự động 6 vị trí

Model: XRFUSE 6

Hãng sản xuất: XRF SCIENTIFIC

Xuất xứ: Australia

Thiết bi nấu chảy mẫu tự động 1 vị trí

Model: XRFUSE 1

Hãng sản xuất: Đang cập nhật

Xuất xứ: Australia

Zalo
favebook