Thiết bị phân tích cơ nhiệt học (TMA)

Thiết bị phân tích cơ nhiệt học (TMA)
Thiết bị phân tích cơ nhiệt (TMA) Trong phân tích cơ nhiệt (TMA), sự thay đổi về hình dạng mẫu với lượng mẫu bổ sung được đo thông qua nhiệt độ. Phân tích tĩnh bao gồm: Thử nghiệm giãn nở, xuyên thấu, kéo và nén và uốn 3 điểm. Phân tích cơ học động (Dynamic TMA) đo lường sự phụ thuộc vào tần số và nhiệt độ của mẫu bằng cách tác dụng một lực dao động lên mẫu, cũng như các đặc tính đàn hồi nhớt của nó, do đó xác định môđun của các giá trị đàn hồi và giảm chấn. Tiêu chuẩn ASTM: ASTM D 3386, ASTM D 696, ASTM E 1545, ASTM E 2092, ASTM E 2113, ASTM E 831, ASTM E 1824, ASTM E 2347, CEI/IEC 1006, DIN 51005, DIN 53545, DIN 53752, ENV 1159-3, IPC-TM-650 2.4.24.3, IPC-TM-650 2.4.24.1, IPC-TM-650 2.4.41, IPC-TM-650 2.4.24, ISO 11359 – Parts 1 to 3, ISO 11359-2, ASTM D 696, ASTM E 831

Showing 1–2 of 2 results

Thiết bị phân tích nhiệt cơ - TMA PT1600

Model: TMA PT1600

Hãng sản xuất: LINSEIS

Xuất xứ: Germany

Đọc thêm

Thiết bị phân tích nhiệt cơ - TMA PT1000/LINSEIS

Model: TMA PT1000

Hãng sản xuất: LINSEIS

Xuất xứ: Germany

Đọc thêm
Zalo
favebook