Công nghệ Vật liệu

Showing 1–8 of 219 results

Skyscan 1272

Model: Skyscan 1272

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Đức

Đọc thêm

JXA-iHP200F Field Emission Electron Probe Microanalyzer (FE-EPMA)

Model: JXA-iHP200F

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Japan

Đọc thêm

JIB-PS500i FIB-SEM system

Model: JIB-PS500i

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Japan

Đọc thêm

JAMP-9510F Field Emission Auger Microprobe

Model: JAMP-9510F

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Japan

Đọc thêm

JPS-9030 Photoelectron Spectrometer

Model: JPS-9030

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Japan

Đọc thêm

IB-19530CP CROSS SECTION POLISHER™

Model: IB-19530CP

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Japan

Đọc thêm

IB-19520CCP CROSS SECTION POLISHER™

Model: IB-19520CCP

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Japan

Đọc thêm

Park SmartAnalysis™

Model: Park SmartAnalysis™

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm
Zalo
favebook