Công nghệ Vật liệu

Showing 1–8 of 212 results

D6 PHASER/BRUKER AXS

Model: D6 PHASDER

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Malaysia/ Đức

Park SmartAnalysis™

Model: Park SmartAnalysis™

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Hàn Quốc

Accurion SIMON

Model: Accurion SIMON

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Hàn Quốc

Accurion UltraBAM

Model: Accurion UltraBAM

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Hàn Quốc

Accurion RSE

Model: Accurion RSE

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Hàn Quốc

Park NX-IR R300

Model: Park NX-IR R300

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Hàn Quốc

Accurion i4 Series

Model: Accurion i4 Series

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Hàn Quốc

Accurion-EP4

Model: Accurion EP4

Hãng sản xuất: PARK SYSTEMS

Xuất xứ: Hàn Quốc

Zalo
favebook