Kính hiển vi điện từ quét (SEM)

Kính hiển vi điện từ quét (SEM)

Showing 1–6 of 6 results

Kính hiển vi điện tử quét để bàn - JSM-IT200/JEOL

Model: JSM-IT200

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Japan

Kính hiển vi điện tử quét để bàn (dùng cho mẫu lớn) - JSM-IT500/JEOL

Model: JSM-IT500LA

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Nhật Bản

Kính hiển vi điện tử quét để bàn độ phân giải cao - JSM- IT700HR/JEOL

Model: IT 700HR

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Nhật Bản

Kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường điện tử (FE-SEM) - JSM-IT800/JEOL

Model: IT 800

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Nhật Bản

Kính hiển vi điện tử quét để bàn - JCM-7000/JEOL

Model: JCM 7000

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Japan

Kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường điện tử (FE-SEM) - JSM-7610F/JEOL

Model: JSM-7610F

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Nhật Bản

Zalo
favebook