Kính hiển vi điện từ quét (SEM)

Kính hiển vi điện từ quét (SEM)

Showing 1–6 of 6 results

Kính hiển vi điện tử quét phân giải cao

Model: JSM-IT200

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Japan

Kính hiển vi điện tử quét cao cấp

Model: JSM-IT500LA

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Nhật Bản

Kính hiển vi điện tử quét độ phân giải cao IT 700HR

Model: IT 700HR

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Nhật Bản

Kính hiển vi điện tử quét độ phân giải siêu cao IT 800

Model: IT 800

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Nhật Bản

Kính hiển vi điện tử quét để bàn

Model: JCM 7000

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Japan

Kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường

Model: JSM-7610F

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Nhật Bản

Zalo
favebook