Quang phổ nhiễu xạ tia X (XRD)

Quang phổ nhiễu xạ tia X (XRD)
Nhiễu xạ tia X là hiện tượng các chùm tia X nhiễu xạ trên các mặt tinh thể của chất rắn do tính tuần hoàn của cấu trúc tinh thể tạo nên các cực đại và cực tiểu nhiễu xạ. Kỹ thuật nhiễu xạ tia X (thường viết gọn là nhiễu xạ tia X) được sử dụng để phân tích cấu trúc chất rắn, vật liệu... Xét về bản chất vật lý, nhiễu xạ tia X cũng gần giống với nhiễu xạ điện tử, sự khác nhau trong tính chất phổ nhiễu xạ là do sự khác nhau về tương tác giữa tia X với nguyên tử và sự tương tác giữa điện tử và nguyên tử.

Showing 1–8 of 8 results

D6 PHASER/BRUKER AXS

Model: D6 PHASDER

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Malaysia/ Đức

D2 PHASER/BRUKER AXS

Model: D2 PHASER

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Malaysia/ Đức

D8 ADVANCE/BRUKER AXS

Model: D8 ADVANCE

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Đức

D8 ADVANCE ECO/BRUKER AXS

Model: D8 ADVANCE ECO

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Đức

D8 ENDEAVOR/BRUKER AXS

Model: D8 ENDEAVOR

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Đức

D8 ENDEAVOR ECO/BRUKER AXS

Model: D8 ENDEAVOR ECO

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Đức

D8 DISCOVER/BRUKER AXS

Model: D8 DISCOVER

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Đức

D8 DISCOVER PLUS/BRUKER AXS

Model: D8 DISCOVER PLUS

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Đức

Zalo
favebook