Quang phổ nhiễu xạ tia X (XRD)

Quang phổ nhiễu xạ tia X (XRD)
Nhiễu xạ tia X là hiện tượng các chùm tia X nhiễu xạ trên các mặt tinh thể của chất rắn do tính tuần hoàn của cấu trúc tinh thể tạo nên các cực đại và cực tiểu nhiễu xạ. Kỹ thuật nhiễu xạ tia X (thường viết gọn là nhiễu xạ tia X) được sử dụng để phân tích cấu trúc chất rắn, vật liệu... Xét về bản chất vật lý, nhiễu xạ tia X cũng gần giống với nhiễu xạ điện tử, sự khác nhau trong tính chất phổ nhiễu xạ là do sự khác nhau về tương tác giữa tia X với nguyên tử và sự tương tác giữa điện tử và nguyên tử.

Showing 1–8 of 8 results

Hệ thống quang phổ XRD để bàn

Model: D2 PHASER

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Malaysia

Đọc thêm

Hệ thống quang phổ XRD để bàn công suất cao

Model: D6 PHASER

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Malaysia

Đọc thêm

Hệ thống quang phổ XRD đa năng

Model: D8 ADVANCE ECO

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Đức

Đọc thêm

Hệ thống quang phổ XRD độ phân giải cao

Model: D8 ADVANCE

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Đức

Đọc thêm

Hệ thống quang phổ XRD trong công nghiệp

Model: D8 ENDEAVOR ECO

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Đức

Đọc thêm

Hệ thống quang phổ XRD trong công nghiệp công suất cao

Model: D8 ENDEAVOR

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Đức

Đọc thêm

Hệ thống quang phổ XRD nghiên cứu chuyên sâu

Model: D8 DISCOVER

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Đức

Đọc thêm

Hệ thống quang phổ XRD cho nghiên cứu cao cấp

Model: D8 DISCOVER PLUS

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Đức

Đọc thêm
Zalo
favebook