Địa chất - Khoáng sản

Showing 1–8 of 35 results

Thiết bi nấu chảy mẫu tự động 2 vị trí

Model: XRFUSE 2

Hãng sản xuất: XRF SCIENTIFIC

Xuất xứ: Australia

S1 TITAN 800

Model: S1 TITAN 800

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Mỹ

M4 TORNADO PLUS

Model: M4 TORNADO PLUS

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

Thiết bị phân tích nhiệt quét vi sai CHIP-DSC 1

Model: Chip-DSC 1

Hãng sản xuất: LINSEIS

Xuất xứ: Germany

Thiết bi nấu chảy mẫu tự động 6 vị trí

Model: XRFUSE 6

Hãng sản xuất: XRF SCIENTIFIC

Xuất xứ: Australia

S1 TITAN 500S

Model: S1 TITAN 500

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Mỹ

Thiết bi nấu chảy mẫu tự động 1 vị trí

Model: XRFUSE 1

Hãng sản xuất: Đang cập nhật

Xuất xứ: Australia

S1 TITAN 500

Model: S1 TITAN 500

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Mỹ

Zalo
favebook