Cộng hưởng từ hạt nhân phân giải cao (NMR)

Cộng hưởng từ hạt nhân phân giải cao (NMR)
Cộng hưởng từ hạt nhân phân giải cao (NMR)

Showing 1–3 of 3 results

Hệ thống Cộng hưởng từ hạt nhân độ phân giải cao tần số 400 MHz/AVANCE NEO 400 MHz/BRUKER BIOSPIN

Model: AVANCE NEO 400 MHz

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Thụy Sỹ

Hệ thống Cộng hưởng từ hạt nhân độ phân giải cao tần số 500 MHz/AVANCE NEO 500 MHz/BRUKER BIOSPIN

Model: AVANCE NEO 500 MHz

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Thụy Sỹ

Hệ thống Cộng hưởng từ hạt nhân độ phân giải cao tần số 600 MHz/AVANCE NEO 600 MHz/BRUKER BIOSPIN

Model: AVANCE NEO 600 MHz

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Thụy Sỹ

Zalo
favebook