Hóa chất Xi mạ

Hóa chất Xi mạ

Showing 1–6 of 6 results

Potassium Dichromate - K2Cr2O7/Rongxing Chemical IMP & EXP CO.,LIMITEC

Model: K2Cr2O7

Hãng sản xuất: Rongxing Chemical IMP & EXP CO.,LIMITEC

Xuất xứ: Trung Quốc

Đọc thêm

Sodium Bichromate - Na2Cr2O7

Model: Na2Cr2O7

Hãng sản xuất: Đang cập nhật

Xuất xứ: Trung Quốc

Đọc thêm

Ammonium Fluoride - NH4F

Model: NH4F

Hãng sản xuất: Đang cập nhật

Xuất xứ: Trung Quốc

Đọc thêm

KaNaTatrate

Model: KaNaTatrate

Hãng sản xuất: Đang cập nhật

Xuất xứ: Trung Quốc

Đọc thêm

Oxit Crom – Cr2O3

Model: Oxit Crom – Cr2O3

Hãng sản xuất: Đang cập nhật

Xuất xứ: Nga

Đọc thêm

Natri fluorosilicate - Na2SiF6

Model: Na2SiF6

Hãng sản xuất: Đang cập nhật

Xuất xứ: Trung Quốc

Đọc thêm
Zalo
favebook