JEOL

Kính hiển vi điện tử quét để bàn - JSM-IT200

Model: JSM-IT200

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Japan

Kính hiển vi điện tử quét để bàn (dùng cho mẫu lớn) - JSM-IT500

Model: JSM-IT500LA

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Nhật Bản

Kính hiển vi điện tử quét để bàn độ phân giải cao - JSM- IT700HR

Model: IT 700HR

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Nhật Bản

Kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường điện tử (FE-SEM) - JSM-IT800

Model: IT 800

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Nhật Bản

Kính hiển vi điện tử quét để bàn - JCM-7000

Model: JCM 7000

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Japan

Kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường điện tử (FE-SEM) - JSM-7610F

Model: JSM-7610F

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Nhật Bản

Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) - JEM-1400Flash

Model: JEM-1400Flash

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Nhật Bản

Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) - JEM-2100Plus

Model: JEM-2100Plus

Hãng sản xuất: JEOL

Xuất xứ: Nhật Bản

Zalo
favebook