Quang phổ FT-IR

Quang phổ FT-IR

Showing 1–3 of 3 results

Máy quang phổ Hồng ngoại FT-IR 4700 /JASCO

Model: 4700

Hãng sản xuất: JASCO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đọc thêm

Máy quang phổ Hồng ngoại FT-IR 6600/JASCO

Model: 6600

Hãng sản xuất: JASCO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đọc thêm

Máy quang phổ Hồng ngoại FT-IR 4600/JASCO

Model: 4600

Hãng sản xuất: JASCO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đọc thêm
Zalo
favebook