DADA KOREA

Hệ thống ăn mòn Plasma DICE 1000 / DADA KOREA

Model: DICE 1000

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống cảm biến khí DGS 1000 / DADA KOREA

Model: DGS 1000

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống lò ủ nhiệt nhanh DRTA 1000 / DADA KOREA

Model: DRTA 1000

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống lò nung chân không_1/ DVF_1/DADA KOREA/

Model: DVF_1

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống lắng đọng lớp nguyên tử_1/ ALD_1/DADA KOREA

Model: ALD_1

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống Bốc bay bằng xung Laser DPL 1000/DADA KOREA

Model: DPL 1000

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống Bốc bay chùm điện tử_1/EBES_1/DADA KOREA

Model: EBES_1

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống bốc bay nhiệt_1/TES_1/DADA KOREA

Model: TES_1

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Zalo
favebook