DADA KOREA

Hệ thống Bốc bay bằng xung Laser DPL 1000/DADA KOREA

Model: DPL 1000

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống Bốc bay chùm điện tử_1/EBES_1/DADA KOREA

Model: EBES_1

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống bốc bay nhiệt_1/TES_1/DADA KOREA

Model: TES_1

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống tạo màng mỏng bằng phương pháp lắng đọng hơi hoá học DTC506-1200/DADA KOREA

Model: DTC506-1200

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống phún xạ magnetron DS2000/DADA KOREA

Model: DS 2000

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống cảm biến khí DGS 1500 / DADA KOREA

Model: DGS 1500

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống lò ủ nhiệt nhanh DRTA 2000 / DADA KOREA

Model: DRTA 2000

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống lò ủ nhiệt nhanh DRTA 1000 / DADA KOREA

Model: DRTA 1000

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Zalo
favebook