Hóa chất Xử lý nước

Hóa chất Xử lý nước

Showing 1–5 of 5 results

Hydrogen Peroxide – H2O2/Thai Peroxide Co.,Ltd

Model: H2O2

Hãng sản xuất: Thai Peroxide Co.,Ltd

Xuất xứ: Thái Lan

Đọc thêm

KMnO4 – Potassium Permanganate/Magnesia Chemicals LLP

Model: KMnO4

Hãng sản xuất: Magnesia Chemicals LLP

Xuất xứ: Trung Quốc

Đọc thêm

Na3PO4 - Tri sodium phosphate

Model: Na3PO4 - Tri sodium phosphate

Hãng sản xuất: Đang cập nhật

Xuất xứ: Trung Quốc

Đọc thêm

Sodium hydroxide - NaOH/ASC Group

Model: NaOH

Hãng sản xuất: ASC Group

Xuất xứ: Trung Quốc

Đọc thêm

Na Metasilicate

Model: Na Metasilicate

Hãng sản xuất: Đang cập nhật

Xuất xứ: Trung Quốc

Đọc thêm
Zalo
favebook