Quang phổ huỳnh quang tia X phản xạ toàn phần (T-XRF)

Quang phổ huỳnh quang tia X phản xạ toàn phần (T-XRF)

Showing 1–5 of 5 results

Hệ thống quang phổ T-XRF phân tích môi trường di động

Model: S2 PICOFOX 200

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

Đọc thêm

Hệ thống quang phổ T-XRF phân tích môi trường di động hiệu năng cao

Model: S2 PICOFOX 400

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

Đọc thêm

Hệ thống quang phổ T-XRF phân tích môi trường năng suất cao

Model: S4 T-STAR 200

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

Đọc thêm

Hệ thống quang phổ T-XRF phân tích môi trường độ phân giải cao

Model: S4 T-STAR 400

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

Đọc thêm

Hệ thống quang phổ T-XRF phân tích môi trường nghiên cứu chuyên sâu

Model: S4 T-STAR 800

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

Đọc thêm
Zalo
favebook