Bốc bay nhiệt

Bốc bay nhiệt
Thiết bị bốc bay nhiệt (Thermal Evaporation)

Showing 1–8 of 8 results

Hệ thống bốc bay nhiệt_1/TES_1/DADA KOREA

Model: TES_1

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm

Hệ thống bốc bay nhiệt_2/TES_2/DADA KOREA

Model: TES_2

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm

Hệ thống bốc bay nhiệt_3/TES_3/DADA KOREA

Model: TES_3

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm

Hệ thống bốc bay nhiệt_4/TES_4/DADA KOREA

Model: TES_4

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm

Hệ thống bốc bay nhiệt_5/TES_5/DADA KOREA

Model: TES_5

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm

Hệ thống bốc bay nhiệt_6/TES_6/DADA KOREA

Model: TES_6

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm

Hệ thống bốc bay nhiệt_7/TES_7/DADA KOREA

Model: TES_7

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm

Hệ thống bốc bay nhiệt_8/TES_8/DADA KOREA

Model: TES_8

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm
Zalo
favebook