Bốc bay nhiệt

Bốc bay nhiệt
Thiết bị bốc bay nhiệt (Thermal Evaporation)

Showing 1–8 of 8 results

Hệ thống bốc bay nhiệt_1

Model: TES_1

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống bốc bay nhiệt_2

Model: TES_2

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống bốc bay nhiệt_3

Model: TES_3

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống bốc bay nhiệt_4

Model: TES_4

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống bốc bay nhiệt_5

Model: TES_5

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống bốc bay nhiệt_6

Model: TES_6

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống bốc bay nhiệt_7

Model: TES_7

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống bốc bay nhiệt_8

Model: TES_8

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Zalo
favebook