Phún Xạ Cathode

Phún Xạ Cathode

Showing 1–8 of 22 results

Hệ thống phún xạ magnetron DS2000

Model: DS 2000

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm

Hệ thống phún xạ magnetron DS2500/DADA KOREA

Model: DS 2500

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm

Hệ thống phún xạ magnetron DS3000 /DADA KOREA

Model: DS 3000

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm

Hệ thống phún xạ magnetron DS3100/ DADA KOREA

Model: DS 3100

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm

Hệ thống phún xạ magnetron DS3500/DADA KOREA

Model: DS 3500

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm

Hệ thống phún xạ magnetron_1/DS_1/DADA KOREA

Model: DS_1

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm

Hệ thống phún xạ magnetron_2/DS_2/DADA KOREA

Model: DS_2

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm

Hệ thống phún xạ magnetron_3/DS_3/DADA KOREA

Model: DS_3

Hãng sản xuất: DADA KOREA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đọc thêm
Zalo
favebook