JASCO

Máy quang phổ Hồng ngoại FT-IR 4700

Model: 4700

Hãng sản xuất: JASCO

Xuất xứ: Nhật Bản

Quang phổ UV-VIS 2 chùm tia, 1 bộ đơn sắc V750

Model: V750

Hãng sản xuất: JASCO

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy quang phổ Hồng ngoại FT-IR 6600

Model: 6600

Hãng sản xuất: JASCO

Xuất xứ: Nhật Bản

Quang phổ UV-VIS 2 chùm tia, bộ đơn sắc kép V760

Model: V 760

Hãng sản xuất: JASCO

Xuất xứ: Nhật Bản

Quang phổ UV-VIS-NIR 2 chùm tia, 1 bộ đơn sắc V770

Model: V 770

Hãng sản xuất: JASCO

Xuất xứ: Nhật Bản

Quang phổ UV-VIS-NIR 2 chùm tia độ phân giải cao, 1 bộ đơn sắc V780

Model: V 780

Hãng sản xuất: JASCO

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy quang phổ Hồng ngoại FT-IR 4600

Model: 4600

Hãng sản xuất: JASCO

Xuất xứ: Nhật Bản

Quang phổ UV-VIS 2 chùm tia V730

Model: V 730

Hãng sản xuất: JASCO

Xuất xứ: Nhật Bản

Zalo
favebook