Máy quang phổ huỳnh quang vi tia X (µXRF)

Máy quang phổ huỳnh quang vi tia X (µXRF)

Showing 1–8 of 8 results

Thiết bị đo bề dầy lớp mạ M1 MISTRAL / BRUKER NANO

Model: M1 MISTRAL

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

M4 TORNADO PLUS / BRUKER NANO

Model: M4 TORNADO PLUS

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

Thiết bị đo tuổi vàng M1 MISTRAL / BRUKER NANO

Model: M1 MISTRAL

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

M4 TORNADO / BRUKER NANO

Model: M4 TORNADO

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

M4 TORNADO AMICS / BRUKER NANO

Model: M4 TORNADO AMICS

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

M6 JETSTREAM / BRUKER NANO

Model: M6 JETSTREAM

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

CRONO / BRUKER NANO

Model: CRONO

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

ELIO / BRUKER NANO

Model: ELIO

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đang cập nhật

Zalo
favebook