PARR INSTRUMENTS

Máy phân tích nhiệt trị tự động

Model: 6400

Hãng sản xuất: PARR INSTRUMENTS

Xuất xứ: Mỹ

Thiết bị đo nhiệt trị tự động sử dụng cho mẫu chứa Clo

Model: 6400

Hãng sản xuất: PARR INSTRUMENTS

Xuất xứ: Mỹ

Thiết bị phân tích nhiệt trị bán tự động 6200EF

Model: 6200

Hãng sản xuất: PARR INSTRUMENTS

Xuất xứ: Mỹ

Thiết bị phân tích nhiệt trị bán tự động sử dụng cho mẫu chứa Clo 6200CLEF

Model: 6200

Hãng sản xuất: PARR INSTRUMENTS

Xuất xứ: Mỹ

Thiết bị phân tích nhiệt trị kiểu bù nhiệt vỏ áo 6100

Model: 6100

Hãng sản xuất: PARR INSTRUMENTS

Xuất xứ: Mỹ

Thiết bị phân tích nhiệt trị kiểu bù nhiệt vỏ áo 6050

Model: 6050

Hãng sản xuất: PARR INSTRUMENTS

Xuất xứ: Mỹ

Zalo
favebook