Thực phẩm

Showing 1–8 of 24 results

Máy cộng hưởng từ để bàn (Benchtop NMR)/Fourie 80/BRUKER BIOSPIN

Model: Fourier 80

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Đức

S2 PICOFOX 200/BRUKER NANO

Model: S2 PICOFOX 200

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

Máy quang phổ Hồng ngoại FT-IR 6600/JASCO

Model: 6600

Hãng sản xuất: JASCO

Xuất xứ: Nhật Bản

CTX 800/BRUKER NANO

Model: CTX 800

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Mỹ

Máy đồng hóa mẫu bằng siêu âm - VCX-130/SONICS

Model: VCX-130

Hãng sản xuất: SONICS

Xuất xứ: Mỹ

Thiết bị đồng hóa mẫu bằng siêu âm - VC 505/SONICS

Model: VC 505

Hãng sản xuất: SONICS

Xuất xứ: Mỹ

S6 JAGUAR/BRUKER AXS

Model: S6 JAGUAR

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Đức

S8 LION/BRUKER AXS

Model: S8 LION

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Đức

Zalo
favebook