Thực phẩm

Showing 1–8 of 25 results

Thiết bị đồng hóa mẫu bằng siêu âm - VC 505

Model: VC 505

Hãng sản xuất: SONICS

Xuất xứ: Mỹ

Máy đồng hóa mẫu bằng siêu âm - VCX-130

Model: VCX-130

Hãng sản xuất: SONICS

Xuất xứ: Mỹ

S2 PICOFOX 200

Model: S2 PICOFOX 200

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Đức

Máy quang phổ Hồng ngoại FT-IR 6600

Model: 6600

Hãng sản xuất: JASCO

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy cộng hưởng từ để bàn (Benchtop NMR)

Model: Fourier 80

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Đức

CTX 800

Model: CTX 800

Hãng sản xuất: BRUKER NANO

Xuất xứ: Mỹ

EPR Spectroscopy

Model: EMXplus

Hãng sản xuất: BRUKER BIOSPIN

Xuất xứ: Đức

S6 JAGUAR

Model: S6 JAGUAR

Hãng sản xuất: BRUKER AXS

Xuất xứ: Đức

Zalo
favebook