Webinar: Phân tích sự dẫn nhiệt của màng mỏng

Webinar: Phân tích sự dẫn nhiệt của màng mỏng
Ngày đăng: 24/05/2024 04:03 PM

  Thông tin về các tính chất nhiệt của vật liệu và tối ưu hóa sự truyền nhiệt của các sản phẩm ngày càng trở nên quan trọng đối với các ứng dụng như: Vật liệu nhiệt điện, LED, Bộ nhớ thay đổi pha, tấm màn hình phẳng, và dĩ nhiên là áp dụng cho tất cả các loại chất bán dẫn.

  Vì vậy Linseis Messgeräte GmbH tổ chức một buổi webinar để giới thiệu và hướng dẫn về cách đo độ dẫn nhiệt của màng mỏng bằng các thiết bị của Linseis. Ngoài ra, Linseis sẽ giới thiệu một phương pháp hoàn toàn mới để đo độ dẫn nhiệt của vật liệu từ nanometer đến micrometers bằng phương pháp FDTR.

  Thời gian: 15h - 16h ngày 04/06/2024

  Links đăng ký: https://teams.microsoft.com/registration/9f0q61KnpkuXExXb1wzP8w,qHxG_6m4_0iYZj-6-ppxIw,KLvsRBvKX0WKaiMWWQ0wbA,TmjnXPVXik-R-Fk2Fdervw,A6PBfA79kE2ZL4U00UScCw,8FoDJluSQECOLNSFU3Kalg?mode=read&tenantId=eb2afdf5-a752-4ba6-9713-15dbd70ccff3 

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'T&N LINSEIS pushing boundories Thermal Conductivity Conductivity of Thin Film Nanometer to Micrometer New FDTR Frequency Domain 4th June 2024 10:00 am (MESZ) Time: 15:00- 16:00 04/06/2024 (UTC+07:00) Bangkok, Hà Nội, Jakarta. In our webinar, we will show you how to measure the thermal conductivity thin films using our various thermal conductivity devices. In addition, will introduce yout new method for measuring from nanometers to micrometers using FDTR frequency domain.'

  Zalo
  favebook