WEBINAR BIOLOGIC: From setup to EIS: How to obtain consistently good results

WEBINAR BIOLOGIC: From setup to EIS: How to obtain consistently good results
Ngày đăng: 15/10/2021 09:32 PM

  WEBINAR - Biologic: How to obtain the best possible measurements from my potentiostat/galvanostat.

  Hãng Biologic - Pháp và Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư T&N

  xin trân trọng kính mời Quý Thầy cô cùng các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực điện hóa, pin, nghiên cứu vật liệu mới cùng tham gia buổi WEBINAR của Hãng Biologic với chủ đề: " Từ lắp đặt đến EIS: Làm cách nào để có kết quả tốt nhất cho hệ đo điện hóa"

  Bưởi WEBINAR được tổ chức Online vào 2 ngày: 21 và 25 tháng 10 năm 2021.

  Thời gian: từ 2:00 PM đến 3:00 PM. Link đăng ký

  21/10: https://attendee.gotowebinar.com/regi.../5662265398859001360

  25/10: https://attendee.gotowebinar.com/regi.../6477662122506255376

  Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô cùng các nhà nghiên cứu cùng tham dự.

  Không có mô tả ảnh.

  Zalo
  favebook