Kỷ niệm 70 năm - chặng đường phát triển của kính hiển vi điện tử JEOl
Kỷ niệm 70 năm - chặng đường phát triển của kính hiển vi điện tử JEOl
Chúc mừng kỹ niệm 70 năm phát triển của Jeol trong mảng Kính hiển vi điện tử.  Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư T&N là đại lý  chính thức của JEOL tại Việt Nam...
Phụ trách KD
024.3783.5114
Phụ trách hóa chất
0912.007.328
Hỗ trợ kỹ thuật
024.3562.3670
Hotline
0905.653.866